DSpace@IKCU

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi

Güncel Gönderiler

 • KAYAPINAR, Levent (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 2015)
  1204 yılında gerçekleşen IV. Haçlı Seferinden sonra Mora yarımadası sürekli savaşların ve iç mücadelenin yaşandığı bir yer olmuştur. Bu savaş ortamda yaklaşık iki buçuk asır Mora sürekli beşeri ve ekonomik kaynaklarını ...
 • KAYAPINAR, Ayşe (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 2015)
  Bugünkü Bulgaristan’ın kuzeybatı kısmında Tuna nehrinin güney kıyısında yer alan Vidin, Roma döneminden itibaren bir kale ve liman kentidir. Keltlerin kurduğu Dunonia adlı yerleşim biriminin üzerinde kurulmuştur. Dunonia, ...
 • İNBAŞI, MEHMET (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 2015)
  Osmanlı Devletinde çeşitli nedenlerle idari taksimatta sık sık değişiklikler yapılmıştır. Daha önce Rumeli Eyaleti’ne bağlı olan Niğbolu Sancağı; Niğbolu, Çernovi, Şumnu, Mramorniçe, İvraça, Lofça ve Kieva kazalarından ...
 • İĞCİ, ALPAY (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 2015)
  Bu çalışma XVII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Rumeli topraklarında edebî şahsiyetlerin yetiştiği yerleşim yerlerini tespit etmeyi amaçlamıştır. İlgili yüzyılda edebî şahsiyetler Rumeli’nin şehir, kasaba, köy gibi ...
 • HOCAOĞLU, Beycan (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 2015)
  Yaşadığımız çağa damgasını vuran “küreselleşme” XX. yüzyılın temel siyasal aktörü olan ulus-devlet kurgusunda da önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler uluslararası göçün ...
 • Ege Üniversitesi, Tarih Bölümü; 13172 (2015)
  1211 yılı İlkbaharında Dandalas Çayı kenarındaki Antiokheia kenti yakınında vukubulan savaş, Malazgirt ve Myriokephalon’un ardından Selçuklular ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşen üçüncü büyük karşılaşmadır. İlk ...

Daha Fazla