Yönetici DSpace@IKCU ile temasa geçebilirsiniz:

Çevrimiçi form: Geri Bildirim
E-Posta: lib@ikc.edu.tr