Now showing items 1-1 of 1

    • Girit İslam Emirliği (827-961) 

      Arslan, Burak (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
      Bu çalışma, IX. yüzyılın başlarında hüküm süren Emevî Emîri I. Hakem b. Hişâm (H. 180-206/ M. 796-822) zamanında Endülüs’te meydana gelen bir ayaklanma neticesinde İspanya’dan sürgün edilmiş bir grup Kurtubalı Müslümanın, Doğu ...