Now showing items 1-1 of 1

    • Açık apeksli dişlerde MTA fillapex'in apikal sızıntıya etkisinin değerlendirilmesi 

      Demiriz, Levent; Arıkan, Volkan; Akçay, Merve; Sarı, Şaziye; Çetiner, Serap (Türkiye Klinikleri, 2012)
      Amaç: Nekrotik pulpalı immatür dişlerde kök ucunun açık olması, kök kanal sisteminin geniş ve kök ucuna doğru genişleyerek sonlanması nedeniyle bu dişlerde endodontik tedavi ile etkili bir apikal tıkama oluşturulması oldukça ...