Now showing items 1-1 of 1

    • Zerdüştî Kutsal Metinlerinde Ahiret Tasavvuru 

      Akyar, Nevfel; Sayar, Süleyman (İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi, 2020-06)
      Günümüz bulguları açısından değerlendirildiğinde sistematik bir âhiret hayatı sunan en eski materyaller Zerdüştîlik içerisinde bulunmaktadır. Söz konusu âhiret hayatı insanın bu dünyada yaptıkları ile şekillenmekte ve ...