Now showing items 1-1 of 1

    • İntrakranial Kavernomalar (Olgu Sunumu) 

      Kalkan, Erdal; Akhan, Galip; Koyuncuoğlu, Hasan R.; Aydın, Gülsen; Kaymaz, Hacı; Sarı, Aliye; Dağtekin, Ahmet (Süleyman Demirel Üniversitesi, 1995-12)
      Santral sinir sisteminin oldukça nadir görülen konjenital vaskülcr malformasyonlar grubundan olan kavernomalar; epileptik nöbet yakınması ile başvuran ve cerrahi olarak tedavi edilen bir olgu nedeniyle literatür ışığında ...