Now showing items 1-1 of 1

    • Mekki b. Ebi Talib ve Ebu’l-Ferec İbn’l-Cevzi’ye göre nesih problemi 

      Sanur, Rıdvan (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
      Bu tezimizde birçok tartışmaya konu olan nesih meselesini erken dönemde yaşamış olan Mekkî bin Ebî Talib ve Ebû’l-Ferec İbnu’l-Cevzî’nin nesih hakkında düşüncelerini yazdıkları eserlerinden hareket ederek mukayase etmeye ...