Now showing items 1-1 of 1

    • Çağdaş Makâsıdü’ş-Şerî‘a Bağlamında Din Eğitiminin Islâhı 

      Barmu, Taiseer (İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi, 2019-12)
      Dini eğitimin ıslahı ümmetin yücelmesi ve kalkınması yolunda atılan en büyük adımdır. Dini eğitimde külli Makasıdu’ş-Şer’iayı tanımak, din eğitimin ıslahı çalışmalarının temelini oluşturur. Bu araştırmada külli makasıdı ...