Now showing items 1-1 of 1

    • Gelişmekte olan ülkelerde kısa vadeli sermaye hareketleri 

      Baran, Didem (2017)
      Finansal serbestleşme ile birlikte ülkelere yönelik sermaye akımlarında artış yaşanmıştır. Bu sermaye akımları aynı zamanda makroekonomik göstergeler üzerinde etkilidir. Çalışmada özellikle spekülatif yapıya sahip olan ...