Now showing items 1-1 of 1

    • Torakal Spinal Kord Atrofîsi Olgularında Semptomların Ortaya Çıkışı 

      Balevi, Mustafa; Kalkan, Erdal; Akhan, Galip; Kara, Nefi (Süleyman Demirel Üniversitesi, 1995-03)
      Bu çatışmada kliniğimizde 1992-1995 yıllan arasında yatarak tedavi gören 8 torakal kora atrofisi olgusu incelendi. Hastalarda torakal kord atrofısinin derecesi ile semptomların başlama süresi arasında bir ilişkinin olmadığı ...