Now showing items 1-2 of 2

  • Amerikan Yahudiliği Tarihi Üzerine Bir Değerlendirme 

   Başaran, İsmail (İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi, 2019-12)
   Amerikan Yahudiliği, günümüzde en çok tartışılan konulardan birisidir. Çalışmamızda bu konuya, Yahudilerin Amerika’ya ilk gelişlerinden itibaren tarihsel olarak bakılmaya çalışılacaktır. Bunun yanında, Amerikan Yahudiliğinin ...
  • Cyrus Adler’in Amerikan Yahudiliğine Etkisi 

   Başaran, İsmail (İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi, 2020-06)
   Cyrus Adler (ö. 1940), Amerikan Yahudiliğinde yaklaşık elli yıl süren, eşine az rastlanır bir yere sahiptir. Amerikan Yahudilerinin en önemli yayın organı olan “The Jewish Publication Society (JPS)”in kurucularından olan ...