Now showing items 1-1 of 1

    • Hamîduddîn el-Ferâhî ve Leheb Suresi Tefsiri 

      Güvel, Orhan (İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi, 2019-12)
      Hamîduddîn el-Ferâhî (1863-1930) Hindistan’ın son dönem müfessirlerindendir. Ferâhî, kendine özgü geliştirdiği Kur’an’daki sure, âyet ve kelimelerin birbiriyle münasebetini de kapsayan, her surenin tek bir ana konusunun ...