Now showing items 1-1 of 1

    • Ahmed Rumî Akhisarî Saruhanî ve Semaî Müennesler Adlı Risalesi 

      ERKEN, İSMAİL (İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi, 2017)
      Ahmed Rumî Akhisarî Saruhanî (ö. H. 1043) Halvetî Tarikatı şeyhlerindendir. Bu çalışma, Ahmed Rumî Akhisarî Saruhanî’nin Semaî Müennesler adlı risalesinin edisyon kritiğini içermektedir. Hakiki olmayan müennes isimlerin ...