Now showing items 1-1 of 1

    • Abdülaziz Buhârî (ö. 730/1330) ve Keşfü’l-Esrâr Adlı Eserindeki Yöntemi 

      Ayran, Şükrü (İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi, 2019-12)
      Bu Fıkıh literatürünü tanımak, tek başına fıkıh yapmak için yeterli değildir. Fıkıh literatürünü tanımaktan daha önemli olan, fıkıh yapmayı (fıkıh etmeyi) öğrenmektir. Fakat fıkhın aklî bir çaba olması, fıkhı yapan kişilerin ...