Now showing items 1-1 of 1

    • Arap Gramerinin Gelişim Sürecinde Mısır Dil Ekolü-II 

      Ersönmez, Hüseyin (İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi, 2017)
      Arap nahviyle alakalı çalışmalar erken dönemlerden itibaren başlamıştır. Arapların diğer milletlerle irtibata geçmesi farklı milletlerden insanların İslâm’a girmesine vesile olmuştur. Bu durum ise Arap olmayan Müslümanların, ...