DSpace@IKCU, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bünyesinde üretilen kitap, makale, tez, bildiri, rapor gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolar, etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak Açık Erişime sunar.

Koleksiyonunu görmek istediğiniz bölümü seçiniz.

Diş Hekimliği Fakültesi [127]
Eczacılık Fakültesi [0]
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi [0]
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [1]
İslami İlimler Fakültesi [4]
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi [3]
Orman Fakültesi [0]
Rektörlük [3]
Sağlık Bilimleri Fakültesi [2]
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi [41]
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi [6]
Su Ürünleri Fakültesi [5]
Tıp Fakültesi [28]
Turizm Fakültesi [0]
Yabancı Diller Yüksekokulu [0]
 • Türkçe’deki arapça kökenli tenvinli kelimelerin anlam mukayesesi 

  Küçüktiryaki, Müşerref (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Tez, Arap dilinden Türkçe’ye geçmiş olan tenvinli kelimelerin her iki dildeki anlamları ve cümle içerisinde üstlenmiş oldukları görevlerinin mukayesesini içermektedir. Çalışma bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş ...
 • Kara para aklama ve Türkiye boyutu 

  Yılmaz, Murat (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Kara para aklama, ülkelerin hem hukuki hem de iktisadi açıdan yozlaşmasına sebep olduğundan önemi gittikçe artan bir konudur. Günümüzde gelişen teknoloji ve küreselleşme ile birlikte internet bankacılığının hız kazanması, ...
 • Şevkânî'nin Fethü’l-Kadîr'inde Furkân ve Şuarâ sûrelerindeki kıraat farklılıkları 

  Çelik, Cihat (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Hazırlamış oldumuğuz yüksek lisans tezimiz Şevkânî’nin tefsirinde Furkân ve Şuarâ sûrelerindeki kıraat farklılıklarını konu edinmektedir. Çalışmamızın giriş bölümünde öncelikle kıraat ilminin tarifini, konusunu ve günümüze ...
 • İhvân-ı Safâ felsefesinde nübüvvet meselesi 

  Görücü, Ömer Faruk (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmamızda İhvân-ı Safâ’nın nübüvvetle ilgili düşüncelerini tespit etmeye çalışacak, İhvan düşüncesinde nübüvvetin yerini ve önemini ortaya koymaya gayret edeceğiz. Bunu yaparken öncelikle İhvân-ı Safâ’nın Risalelerinden ...
 • Gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret dengesini belirleyen faktörlerin Marshall-Lerner Koşulu çerçevesinde analizi 

  Üstüner, Türkü Su (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Gelişmekte olan ülkelerde ödemeler bilançosu içinde sermaye akımlarının rolü artarken finansal liberalizasyondan sonra mal ve hizmet ticareti büyük miktarlara ulaşmıştır. Bu nedenle dış ticaret dengesini belirleyen ...

Daha Fazla